POMĖGIŲ LAVINIMO CENTRAS "ATRASK SAVE" - TAI NE PELNO SIEKIANTI ORGANIZACIJA, KURIOS TIKSLAI:

• skatinti ir remti kūrybingus ir talentingus žmones, ypač vaikus ir jaunimą;
• sudaryti jiems galimybes koncertuoti, organizuoti parodas, ekskursijas, įvairius meninius renginius;
• prisidėti prie visuomenės meninio ir kultūrinio lygio kėlimo.

 

POMĖGIŲ LAVINIMO CENTRO "ATRASK SAVE" VEIKLA:

• turiningo laisvalaikio bei poilsio organizavimas;
• meninių įgūdžių lavinimas ir tobulinimas;
• dalyvavimas įvairiuose visuomeniniuose sveikatingumo, meno, kultūros, kūrybos bei kituose renginiuose;
• seminarų, parodų, koncertų, meistriškumo bei įvairių įgūdžių lavinimo kursų ir kitų renginių organizavimas;
• bendradarbiavimas su neįgaliųjų organizacijomis, darželiais, mokyklomis.

Ornamentas