Pomėgių lavinimo centras "Atrask save" - tai ne pelno siekianti organizacija,
kurios tikslai: 
•  skatinti ir remti kūrybingus ir talentingus žmones, ypač vaikus ir jaunimą;
•  sudaryti jiems galimybes koncertuoti, organizuoti parodas, ekskursijas, įvairius meninius renginius;
•  prisidėti prie visuomenės meninio ir kultūrinio lygio kėlimo. 
 
Pomėgių lavinimo centro "Atrask save" veiklos sritys:
•  turiningo laisvalaikio bei poilsio organizavimas;
•  meninių įgūdžių lavinimas ir tobulinimas;
• dalyvavimas įvairiuose visuomeniniuose sveikatingumo, meno, kultūros, kūrybos bei kituose renginiuose;
•  seminarų, parodų, koncertų ir kitų renginių organizavimas;
•  bendradarbiavimas su neįgaliųjų organizacijomis, darželiais, mokyklomis ir kt.
 
 
Copyright © 2022, Al Bagdo Designs. All rights reserved